Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

Hieronder kan je een kijkje nemen in onze FAQ.
Ben je student? Bekijk ‘Werken als student’.

Statuut?

Als tijdelijke werknemer geniet je van hetzelfde sociale statuut en dezelfde sociale voordelen als vaste werknemers, zoals vakantiegeld, eindejaarspremies, kinderbijslag, pensioen, …

Het verschil tussen jou en een vaste werknemer is dat de arbeidsovereenkomst steeds voor een bepaalde periode wordt afgesloten.

Loon?

Je loon wordt door ons uitbetaald aan de hand van de goedgekeurde prestatie-uren van je werkgever.

Het brutoloon van een tijdelijke medewerker is hetzelfde als dat van een vaste werknemer van dezelfde leeftijd met evenveel ervaring in dezelfde functie. Het brutoloon volgt altijd de wettelijke barema’s die van toepassing zijn in de sector waarin je werkt.

Op je brutoloon wordt, zoals bij alle werknemers, de sociale bijdrage (13,07%) en de minimum bedrijfsvoorheffing (18%) afgehouden.

Maaltijdcheques?

Heb jij recht op maaltijdcheques?
Als je werkgever maaltijdcheques toekent aan zijn vast personeel dan heb jij hier ook recht op, onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers.

Een maaltijdcheque kan je enkel ontvangen voor een gewerkte dag. Je ontvangt er dus geen voor feestdagen, ziekte- of vakantiedagen.

Op maaltijdcheques word je niet belast, maar er wordt een persoonlijke bijdrage ingehouden op je loon per ontvangen cheque.

Wanneer ontvang jij je maaltijdcheques?

Jouw maaltijdcheques worden maandelijks bij Edenred besteld en elektronisch gestort op je kaart.

Heb je nog geen elektronische maaltijdchequekaart? Dan wordt deze automatisch aangevraagd bij de eerste uitbetaling en naar je opgestuurd.

Indien je reeds over een Edenred-kaart beschikt (van een vorige werkgever) dan wordt er geen nieuwe kaart aangemaakt. De Edenred-kaarten hebben immers een geldigheid van vijf jaar. De maaltijdcheques worden dan gestort op de bestaande kaart.

Kaart verloren of gestolen?

Laat je kaart zo snel mogelijk blokkeren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

 1. Online via de Persoonlijke Webruimte op www.myedenred.be
 2. Per telefoon via onze interactieve spraakserver op het nummer 02/702.20.02
 3. Via de Helpdesk van Edenred

Vermeld duidelijk dat je een tijdelijke werknemer bent, want de procedure is anders voor vaste werknemers.

De kaart wordt daarna onbruikbaar gemaakt. Bevestig je nieuwe kaartbestelling en het leveringsadres via je persoonlijke webruimte op www.MyEdenred.be.

Ongeval?

Naar het werk:
Als je een ongeval hebt op weg naar het werk, laat je dit altijd door de politie, hulpdiensten of getuigen vaststellen. Het is belangrijk dat je ook Update-pro onmiddellijk op de hoogte brengt.

Op het werk:
Ook hier laat je het ongeval vaststellen door een dokter en breng jij of je directe leidinggevende Update-pro op de hoogte.

Heb je een ongeval op weg naar of op het werk dan worden je medische kosten en inkomensverlies gecompenseerd door onze verzekering. Wij betalen je tot het einde van het contract, daarna neemt de verzekering het van ons over. Wordt je ongeval niet erkend en geweigerd door de verzekering, dan betaalt het ziekenfonds de kosten en het inkomensverlies.

Ziekte?

Bij ziekte breng je steeds zowel ons als je directe leidinggevende voor de start van je werkdag op de hoogte.

Ga zo snel mogelijk naar je huisarts en bezorg Update-pro binnen de 48 uur een doktersattest voor de volledige periode van je afwezigheid. Laat je huisarts ook het ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid‘ (ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’) invullen voor je ziekenfonds.

Heb je minder dan een maand aaneensluitend gewerkt en je wordt ziek, dan betaalt je ziekenfonds je vergoedingen.

Werk je een maand of langer via Update-pro, zonder onderbreking van meer dan één week, dan heb je recht op een gewaarborgd loon vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarna betaalt het ziekenfonds je uitkering.

Vakantiegeld?

Net als elk vast personeelslid krijg je als tijdelijke werknemer enkel en dubbel vakantiegeld. Je vakantiegeld bedraagt 15,34% van je brutosalaris.

Enkel het moment van uitbetaling verschilt:

Voor tijdelijke bedienden is het vakantiegeld inbegrepen in het loon dat je ontvangt (wekelijks of maandelijks afhankelijk van de uitbetaling van je loon) en wordt dit betaald door Update-pro.

Tijdelijke arbeiders ontvangen het vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (niet via Update-pro) éénmaal per jaar in de loop van de maand mei.

Meer info op: www.rvj.be
Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie
Elsensesteenweg 213, B-1000 Brussel
02/627.97.60

Eindejaarspremie?

De uitzendsector heeft een specifieke regeling voor je eindejaarspremie. Om als tijdelijke werknemer recht te hebben op een eindejaarspremie moet je tijdens de referteperiode minstens 65 dagen gewerkt hebben (inclusief ziektedagen en feestdagen).

De referteperiode loopt van 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar.

Je eindejaarspremie bedraagt 8,27% van het brutoloon dat je tijdens de referteperiode verdiend hebt. Deze premie wordt betaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

In de loop van de maand december stuurt het Sociaal Fonds aan alle rechthebbenden een document waarmee je de premie betaald kan krijgen.

Meer info op: www.fondsinterim.be
Sociaal Fonds
Havenlaan 86C bus 330, B-1000 Brussel
02/203.60.95

Feestdagen?

Elk kalenderjaar omvat tien officiële en betaalde feestdagen:

Nieuwjaar, paasmaandag, Dag van de Arbeid, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, nationale feestdag, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand en Kerstmis.

Als tijdelijke werknemer heb je ook recht op de uitbetaling van deze wettelijke feestdagen (of eventueel vervangingsdagen voor deze feestdagen) die vallen tijdens de arbeidsovereenkomst.

Volgende regels gelden voor het recht op betaalde feestdagen na je tewerkstelling:

 • minder dan 15 dagen anciënniteit: je hebt geen recht op betaling van de feestdag die na het einde van de tewerkstelling valt.
 • 15 dagen tot 1 maand anciënniteit: je hebt recht op de uitbetaling van één feestdag die binnen de 14 dagen na het einde van de tewerkstelling valt.
 • meer dan 1 maand anciënniteit: je hebt recht op de uitbetaling van alle feestdagen die binnen de 30 dagen na het einde van de tewerkstelling vallen.

Deze regels gelden enkel indien je nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst bent aangegaan op het ogenblik dat de feestdag plaatsvindt.

Werken als student

Als student ben je bij ons meer dan welkom. Wij volgen je op zoals het hoort. Werk je via Update-pro? Dan ga je een arbeidsovereenkomst aan die beantwoordt aan alle wettelijke vereisten en veiligheidsvoorschriften. Een correcte verloning en een transparante opmaak van je contract vinden we erg belangrijk.

Wanneer je als student aan de slag gaat, zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Als student ben je een tijdelijke werkkracht. Je wordt beschermd door een specifiek type contract: de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. Deze overeenkomst bepaalt onder andere welke arbeid je mag uitvoeren en op hoeveel rustdagen je recht hebt.

Je krijgt overigens van de overheid jaarlijks een pakket van maximaal 475 werkuren. Werk je meer? Dan vervallen die financiële voordelen. Het is dus belangrijk dat je zelf in het oog houdt hoeveel dagen je gewerkt hebt doorheen het jaar. Op de website Student@Work kan je eenvoudig opvolgen hoeveel uren studentenarbeid je nog kan presteren.

Ben jij student?

Voor de berekening van de sociale bijdragen ben je student als:

 • je middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;
 • studeren je hoofdactiviteit is en eventuele arbeid daar duidelijk aan ondergeschikt is. Bijvoorbeeld: een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is geen student.

Je bent geen student meer als:

 • je een contract hebt van twaalf maanden of meer bij een werkgever. Na deze twaalf maanden kan je dan geen studentenjob meer doen bij die werkgever. Jij en je werkgever betalen vanaf dan sowieso de gewone sociale bijdragen. Bij een andere werkgever kan je wel nog aan de slag als jobstudent.
 • je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt. Ook dan kun je geen studentenjob meer doen.

Het is niet altijd zo makkelijk om uit te maken of je hoofdactiviteit student is. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact met ons op.

Ben je oud genoeg?

Je moet een bepaalde leeftijd hebben om als jobstudent te mogen werken.
Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 16 jaar oud bent;
 • 15 jaar oud bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.
Ga je deeltijds naar school?

Als je deeltijds naar school gaat, kun je alleen als jobstudent werken als je:

 • niet werkt met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst;
 • niet studeert met een leercontract;
 • geen overbruggingsuitkeringen ontvangt (werkloosheidsverzekering);
 • alleen tijdens de schoolvakanties werkt.
Ik studeer binnenkort af. Mag ik nog een studentenjob doen?

In principe niet. Een studentenjob is voorbehouden voor studenten. Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je student af – en kan je dus geen studentenjob meer doen. Maar … er is één uitzondering.

Afstuderen in juni

Nadat je bent afgestudeerd in juni kun je nog een echte studentenjob doen in de zomervakantie. Als je in juni je diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet je gewone job duidelijk verschillen van die van je studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat je werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job.

Mag ik als jobstudent bij meerdere werkgevers of een interimkantoor werken?

Ja. Je kan bij één werkgever blijven of gaan jobhoppen. Het maakt niets uit, als je maar binnen je quota blijft. Zorg er wel altijd voor dat je een overeenkomst hebt met je werkgever.

Hoeveel mag je werken en verdienen als jobstudent?

Als je aan de slag gaat als jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt.

Je mag 600 uren per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Ga je daaroverheen, dan betaal je de normale (hogere) bijdragen.

Je mag niet meer dan 240 uur per kwartaal werken (behalve in de zomer), anders verlies je je kinderbijslag.
Als je te veel verdient, is het mogelijk dat:

 • je zelf belastingen moet betalen;
 • je ouders meer belastingen moeten betalen omdat je niet meer ‘ten laste’ bent van hen.

Deze infographic ‘4 dingen om in de gaten te houden’ geeft een overzicht van de regels. Hij past op een A4’tje, dus: afdrukken en boven je bed hangen!

Bron: [email protected]

Wat is Interimsign?

Via Interimsign ontvang je als werknemer je arbeidscontracten.
Je ontvangt hiervoor telkens een mailtje.

Om je arbeidscontract te ondertekenen, moet je jezelf aanmelden.
Dit doe je de eerste keer met je identiteitskaart en een kaartlezer.

Daarna kan je je steeds inloggen via een zelfgekozen wachtwoord.

Wat moet je doen als je je niet meer kan aanmelden?

Klik op deze link om je inloggegevens van Interimsign opnieuw te ontvangen:
https://www.adminbox.eu/users/confirmation/new?locale=nl

Vul vervolgens je login in en je kan weer aan je arbeidscontracten.

Voor alle andere vragen kan je steeds telefonisch of via mail bij ons terecht.

Kent je werkgever ons nog niet?
Breng ons in contact en wij gaan ermee aan de slag.