Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

Artikel Trends - Vrouwelijke CEO leidt Update-pro naar stevige groei

Van een ‘bright idea’ naar 30 mln omzet in 10 jaar. “Deze cijfers zijn realiseerbaar met wat Update-pro kan betekenen voor bedrijven,”
vertelt Dominique Matheussen, founder & CEO.

Download onze whitepaper