Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

Uitzendcontracten versus contracten van bepaalde duur

Als werkgever heb je steeds meer behoefte aan manieren om mee te kunnen bewegen
met economische, technologische, (geo)politieke veranderingen in je omgeving. Arbeid
flexibel inzetten is meer dan ooit nodig. In de Belgische wetgeving is er een breed
aanbod aan flexibiliteitmaatregelen voorzien. Medewerkers tijdelijk tewerkstellen, per
dag, per week, per seizoen of over langere tijd, is één van de flexmaatregelen die je als
organisatie kan inzetten.

Met deze whitepaper willen we klaarheid scheppen in de juridische mogelijkheden die
je hebt om medewerkers tijdelijk tewerk te stellen via contracten van bepaalde duur of
uitzendcontracten.

Wat zijn de (juridische) verschillen waarmee je rekening moet houden? Wanneer zijn
uitzendcontracten de interessantste piste? En wanneer is een contract van bepaalde
duur de beste keuze?

Download onze whitepaper