Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

Het coronavirus en de getroffen maatregelen van de overheid roepen heel wat bijkomende vragen op. Hier vind je extra uitleg op de meest dringende vragen.

Als feitelijk werkgever ben jij verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid van je personeel. Het personeel dat je op interimbasis inschrijft moet dus van dezelfde bescherming genieten als de vaste medewerkers.

Tijdelijke werkloosheid

Voor uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor de vaste werknemers. Zij kunnen samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos gesteld worden.

Indien de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept, is het aangewezen om dit ook onmiddelijk voor de uitzendkrachten te doen.

Wanneer een uitzendovereenkomst afloopt, kan die niet worden vernieuwd met de bedoeling die onmiddellijk te schorsen wegens economische redenen of overmacht. Deze werknemers kunnen dus niet tijdelijk werkloos gesteld worden, maar worden volledig werkloos.

Update-pro

Voor de uitzendkrachten die via Update-pro worden ingezet treed volgende procedure in werking:

Voor de resterende dagen van het arbeidscontract wordt er bij de RVA een aanvraag "tijdelijke werkloosheid" ingediend. 

De uitzendkracht dient zo snel mogelijk zijn/ haar vakbond (of Hulpkas, wanneer hij / zij niet bij een vakbond is aangesloten) te contacteren. 
Kijk eerst even op hun website op welke manier ze momenteel bereikbaar zijn. 
ABVV - www.abvv.be
ACLVB - www.aclvb.be
ACV - www.acv.be
Hulpkas - https://www.hvw-capac.fgov.be/nl
 
Op het einde van de maand doet Update-pro vervolgens een volledige aangifte bij de RVA waar de gewerkte dagen worden doorgegeven, op basis daarvan kan de vakbond dan de uitbetaling berekenen.

Na het einde van het huidige arbeidscontract zal geen nieuw contract kunnen opgemaakt worden, tot de uitzendkracht effectief opnieuw aan de slag kan. Dit betekent dat de uitzendkracht zich na het einde van het contract als volledig werkloze moet inschrijven om een uitkering te ontvangen. hiervoor maakt Update-pro ook nog een C4-document op.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons

Graag persoonlijk advies?
Kom dan eens praten over flexibele payroll en wat wij voor je kunnen betekenen.