Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

Het coronavirus gaat nog even verder. In bedrijven zijn heel wat medewerkers afwezig door isolatie en/of quarantaine waardoor de bedrijfscontinuïteit in gedrang komt.

Er is een akkoord voor tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen bij de sociale partners. Het voorstel betreft bepaalde ‘arbeidsreserves’ flexibel aan te spreken zoals o.a. studenten, tijdelijk werklozen, gepensioneerden, asielzoekers, werknemers in tijdskrediet, ….

Minister van Werk Dermagne, heeft aangekondigd het voorstel van de sociale partners uit te voeren. De federale regering hoort hier nog akkoord op te geven en dit zal zeer waarschijnlijk gebeuren. Minister Dermagne heeft aan de pers laten we de maatregelen op 26 januari wenst te laten ingaan.

Flexibiliteitsmaatregelen

  • De regels voor studentenarbeid worden versoepeld: jongeren zullen op jaarbasis 45 uur extra kunnen presteren.

  • (Brug)gepensioneerden, tijdelijk werklozen en mensen met tijdskrediet of in loopbaanonderbreking zullen eenvoudiger ingeschakeld kunnen worden. Zij behouden dan 75 procent van hun uitkering, gepensioneerden zelfs hun volledige uitkering.

  • Ook mensen zonder papieren kunnen meteen aan de slag.

  • Tot slot zullen bedrijven iets soepeler met tijdelijke contracten van korte duur kunnen werken.

Tijdelijke maatregelen private sector

De wetteksten zijn nog niet geschreven maar wel is duidelijk dat ze uitzonderlijk en tijdelijk zijn. Het voorstel van de sociale partners stelt 28 februari 2022 als einddatum voor. In principe zijn de maatregelen van toepassing in de volledige private sector.

 

Vragen? 

Contacteer ons 

Graag persoonlijk advies?
Kom dan eens praten over flexibele payroll en wat wij voor je kunnen betekenen.