Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

De ministerraad besliste onlangs dat de uren die een jobstudent presteert in het 3de kwartaal van 2021, niet worden meegerekend. Je zal ze dus niet zien verschijnen op de teller. Studenten, uit eender welke sector, kunnen daarom in het kader van een studentenjob gedurende de maanden juli, augustus en september ongelimiteerd werken.
De uren die in het 1ste en 2de kwartaal van 2021 werden gepresteerd, tellen uiteraard wel gewoon mee. Dit met uitzondering van studenten die werken in het onderwijs en de gezondheidszorg. Voor hen werden de gepresteerde uren tijdens voorgaande kwartalen van dit jaar al niet meegeteld.

Wat met kinderbijslag?

Indien je gedurende de coronacrisis veel werkt als student bestaat de mogelijkheid dat je volgens de ‘normale regels’ een deel van de kinderbijslag verliest. Om die uitkomst te vermijden werd een uitzonderingsregel uitgewerkt.
De gepresteerde uren tijdens het 3de kwartaal van 2021 (alle sectoren) worden niet in rekening gebracht voor het totaal van:
·       475 uren per jaar (student wonend in Vlaanderen en Wallonië)
·       240 uren per kwartaal (student wonende in Brussel)
·       175 uren per kwartaal (student wonende in de Duitstalige Gemeenschap)
Ze worden dus niet meegerekend voor je resterende uren en hebben geen invloed op de kinderbijslag. Hetzelfde geldt voor de uren van studenten die in het 1ste en 2de kwartaal in het onderwijs of de gezondheidszorg werkten.
 

Wat met de belasting van je ouders?

Indien je meer zou werken, heb je ook meer inkomsten waardoor volgens de ‘normale regels’ je niet meer fiscaal ‘ten laste’ bent van je ouders. Om die reden zouden je ouders meer belastingen moeten betalen. In dit geval wordt er voor gezorgd dat je tijdens het 3de kwartaal in 2021 (alle sectoren) en het 1ste en 2de kwartaal 2021 (onderwijs en gezondheidszorg) je inkomsten niet worden meegerekend om te bepalen of je fiscaal ‘ten laste’ ben van je ouders of niet.
Wil je als werkgever profiteren van deze flexibiliteit en extra jobstudenten in dienst nemen? Update-pro zorgt voor een nóg flexibelere tewerkstelling.

 

Meer informatie over de tewerkstelling van studenten?

Contacteer ons

Graag persoonlijk advies?
Kom dan eens praten over flexibele payroll en wat wij voor je kunnen betekenen.