Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

Afgelopen week werd op het overlegcomité beslist dat ondernemingen een registratie dienen te doen van de niet-telewerkbare functies. Hoe je dat doet, lees je hier!

Wat?

Ondernemingen doen per vestigingseenheid een registratie van het totaal aantal personeelsleden en van het aantal niet-telewerkbare functies.

Niet alleen is deze registratie verplicht vanaf april, ze vormt tevens de basis bij eventuele sociale inspecties. Het is dus enorm belangrijk dat je als onderneming deze verplichting goed naleeft.

De maandelijkse aangifte gebeurt ten laatste op de 6e van de lopende maand.

Waar?

Socialsecurity.be

Wie is personeelslid?

- Alle personen die in het personeelsregister zijn opgenomen
- Flexi-medewerkers met een raamovereenkomst
- Uitzendkrachten die structureel worden ingezet
- Externe personen die op structurele basis aanwezig zijn. (bv. consultants, boekhouder,…)

Wie doet de aangifte?

Elke onderneming geeft maandelijks alle bovenstaande personeelsleden aan en dus ook de uitzendkrachten.

Waarom?

Door deze aangifte wil de overheid een betere controle kunnen doen op het verplicht telewerken om dit ook beter te kunnen afdwingen.

Let op:

Het blijft zo dat voor elke niet-telewerker een verklaring noodzakelijk blijft. Deze bijkomende aangifte heft deze maatregel niet op.

Samenvatting

Maandelijkse aangifte van het personeelsbestand en het aantal niet-telewerkbare functies.
Elke niet-telewerker ontvangt een uittreksel van de verklaring.

Covid19 richtlijnen op de werkvloer voor niet telewerkers vind je hier .

Nog vragen? 

Contacteer ons

Graag persoonlijk advies?
Kom dan eens praten over flexibele payroll en wat wij voor je kunnen betekenen.