Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

Oorspronkelijk, sedert eind 2015, waren de flexijobs bedoeld voor mensen die wilden bijverdienen in de horeca. Het statuut van ‘flexijobber’ is toegankelijk voor personen die bij een andere werkgever als werknemer ingeschreven staan en hier minstens 4/5 werken.

Sedert 1 januari 2018 echter kunnen ook andere werkgevers van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook voor gepensioneerden wordt het nu mogelijk om een flexijob uit te oefenen.

Vermits dit statuut zowel voor de werkgever als werknemer voordeliger is dan een gewone tewerkstelling, is het interessant om de mogelijkheden hiervan te bekijken bij de tewerkstelling van jouw medewerkers.
Als werkgever betaal je enkel een patronale bijdrage van 25%.
Bedrijsvoorheffing en de normale sociale zekerheidsbijdragen zijn niet van toepassing.

Als werknemer is het brutoloon gelijk aan je nettoloon.

Voor welke werkgevers?

Er is een restrictieve lijst van paritair comités waarbinnen de toepassing van dit statuut mogelijk is:
 • PC 118.03
 • PC 119 Handel in voedingswaren
 • PC 201 Zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 Kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01 Middelgrote Levensmiddelenbedrijven
 • PC 302 Hotelbedrijf (Horeca)
 • PC 311 Grote kleinhandelszaken
 • PC 312 Warenhuizen
 • PC 314 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen

 

Wanneer de onderneming onder een PC uit deze lijst valt, mag ze gebruikmaken van ‘flexijobbers’ ook via contracten voor uitzendarbeid.

 

Voor welke werknemers?

Zoals reeds toegelicht zijn flexijobs bedoeld voor personen die reeds een andere job hebben en voor gepensioneerden.
Criteria voor werkenden:
 1. Als werknemer een minimumprestatie hebben geleverd van 80% in het refertekwartaal T-3 bij één of meerdere andere werkgevers dan deze waar de flexijob wordt uitgeoefend.Het refertekwartaal is het tewerkstellingskwartaal van de flexijob -3 kwartalen
 2. Als werknemer niet met een andere arbeidsovereenkomst van minstens 80% zijn tewerkgesteld bij de werkgever waar de flexijob wordt uitgeoefend.
 3. Als werknemer zich niet in een opzeggingstermijn (of periode gedekt door opzeggingsvergoeding) bevinden bij dezelfde werkgever waar de flexijob wordt uitgeoefend.

En het loon?

Voor een flexijob dient geen rekening gehouden met de sectorale loonbarema’s. Het minimum flexi-loon is minimaal € 9,93 (sedert 01/01/2022) en wordt aangevuld met 7.67% vakantiegeld (€ 0,76).

Eventuele sectorale vergoedingen die verschuldigd zijn, dienen ook aan de flexijobbers uitbetaald. Bijvoorbeeld: de vergoeding voor zondagwerk in de horeca van € 2/uur. Deze vergoedingen worden wel beschouwd als deel uitmakend van het flexiloon dus dezelfde bijdragen en afhoudingen zijn van toepassing.

 

Het staat u als werkgever vrij om een hoger loon te betalen dan het minimumloon. U dient er dan rekening mee te houden dat de bijzondere patronale bijdrage van 25% dan geheven wordt op het volledige loon.
 

Meer informatie?
Contact

 

Graag persoonlijk advies?
Kom dan eens praten over flexibele payroll en wat wij voor je kunnen betekenen.