Update-pro, flexible payroll office  |  03 336 92 70

Strategische personeelsplanning vraagt veel tijd. Al eens nagedacht over het uitbesteden van de personeelsadministratie van tijdelijke tewerkstelling?

Van strategische personeelsplanning naar eenvoudige flexibele tewerkstelling

Verandering is van alle tijden. Maar de laatste jaren lijken we in een stroomversnelling te zitten: de snelheid waarmee changes plaatsvinden, is ongekend. De klimaatopwarming, veranderende geopolitieke krachten, economische onzekerheid door de pandemie of oorlog in onze achtertuin, groeiende concurrentie, digitalisering, …

En ook de arbeidsmarkt deelt in de brokken met een perfecte storm van krapte en een mismatch. Het gevolg: oningevulde vacatures, (in april 2022 werden er 30.627 nieuwe vacatures aan de VDAB gemeld), een lange lijst knelpuntberoepen, een groeiend aantal medewerkers die uitvallen door ziekte of burn-out, een grote groep niet-actieven en een te beperkte investering en deelname om kennis en competenties toekomstbestendig te houden.

Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog trends die specifiek impact hebben op jouw bedrijfsomgeving en -voering.

Omgaan met veranderingen is meer dan ooit de basis voor toekomstig succes. Hoe pak je dat aan voor de menselijke factor in je bedrijf? Een strategische personeelsplanning biedt een oplossing.

De betekenis van strategische personeelsplanning

Door een strategische personeelsplanning breng je de menselijke factor en je bedrijfsstrategie bij elkaar. Je maakt een link tussen je strategie en de gewenste samenstelling van je personeel in je toekomstige organisatie, afdeling of team. Je krijgt een zicht op welke mensen je nu hebt en welk de optimale toekomstige bezetting is om je doelstellingen te behalen. Het gaat in die planning natuurlijk over fte’s, maar ook of de competenties futureproof zijn. Hierdoor worden mismatches en knelpunten duidelijk. Zo kan je op tijd actie ondernemen in je personeelsbeleid én je personeelsplanning.

Een strategische personeelsplanning maakt jouw bedrijf of organisatie wendbaar en prestatiegericht en zorgt ervoor dat je slimmer en effectiever kan reageren.

Een strategische personeelsplanning als tool ondersteunt je dus bij het sturen richting de personeelsbezetting die je in de toekomst nodig hebt.

Van strategische personeelsplanning naar capaciteitsplanning

Is je lange termijn aanpak door je strategische personeelsplanning helder, dan is je volgende stap een oefening maken rond de beschikbare en benodigde arbeidscapaciteit voor het jaar dat volgt. Met dat plan maak je bezettingstekorten (of overschotten) zichtbaar. Je visualiseert de drukke of net minder drukke periodes. Met dit capaciteitsinzicht kan je onderbouwd en op tijd anticiperen op werkdruk en de behoefte aan medewerkers door in te grijpen op je  arbeidsorganisatie en personeelsbezetting. Denk bijvoorbeeld aan aanwervingen, verlof- en werkregelingen, en ook het organiseren van je flexibele schil of medewerkers die flexibel inzetbaar zijn.


Flexibele tewerkstelling als oplossing voor je operationele planning

Flexibele medewerkers zijn dé manier om personeelstekorten bij pieken in te vullen en je operationele planning rond te krijgen. Deze tijdelijke extra handen kan je via diverse contracttypes aan het werk zetten:

  • Zo zijn er de studenten. Studenten worden met een studentenovereenkomst over het algemeen ingezet in alle sectoren. Een opvallende trend is momenteel dat ze een job verkiezen die nauw aansluit bij hun opleiding. Een slimme tactiek, want zo zet zowel de student als het bedrijf volop in op het opbouwen van de toekomstige arbeid skills.
  • Met het flexi-job statuut schakel je als werkgever flexibele hulp in op een voordelige manier. Het statuut bestaat sinds december 2015 in de horecasector en sinds 2018 is het uitgebreid naar de handelssectoren en het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen. Het biedt ook de mogelijkheid om gepensioneerden aan het werk te zetten. Meer weten over de mogelijkheden van dit statuut? Lees deze whitepaper.
  • In de land- en tuinbouw (groenten-, bloemen- en fruitteelt) bestaat de regeling rond seizoenarbeiders. Deze (internationale) arbeiders schakel je per dag in als dat nodig is.
  • Je tijdelijke medewerkers, zowel arbeiders als bedienden, kan je natuurlijk ook in dienst nemen met een uitzendcontract.
Een payroll partner voor flexibele tewerkstelling

Van strategische personeelsplanning tot je operationele planning, personeelsplanning vraagt heel veel van je tijd en energie. Heb je al eens nagedacht over het uitbesteden van de personeelsadministratie van je tijdelijke tewerkstelling?

Update-pro is een payrollkantoor voor tijdelijke werknemers en zowel juridisch als administratief komen we ‘to the rescue’.

Wij schrijven jouw pool van studenten, flexi-jobbers, en ook bedienden en arbeiders correct, flexibel en eenvoudig in met uitzendcontracten. Die flexibiliteit kunnen we juridisch bieden omdat we erkend zijn als uitzendkantoor*. Je tijdelijke medewerkers krijgen een dag-, week- of maandcontract. Tewerkstelling verlengen? Geen probleem. Arbeidsovereenkomst inkorten? Check!  

Ook op het administratieve vlak slaap je op twee oren als je samenwerkt met Update-pro. Via onze planningstool schrijf je je nieuwe tijdelijke medewerkers met enkele drukken op een knop in, je plant je flexibele medewerkers in en waar nodig, maak je (last minute) aanpassingen aan die planningen. Je medewerkers krijgen meteen het juiste contract en zijn verder volledig in orde (Dimona, arbeidsreglement, arbeidsongevallenverzekering, ... ). Update-pro doet het allemaal voor jou. Zo vermijd jij fouten, die je veel tijd kosten om ze recht te zetten.

Eenvoud, flexibiliteit en efficiëntie

Update-pro maakt tijdelijke tewerkstelling eenvoudig

Misschien denk je na het lezen van dit artikel dat we een payroll partner zijn die je juridisch en administratief ontzorgen bij je flexibele medewerkers. Dat klopt helemaal. Maar we kunnen je meer bieden. Onze voordelige kostenstructuur én beschermde database zijn ook stevige troeven. Nog meer voordelen ontdekken van samenwerken met Update-pro? Je leest het hier.

 

Interesse om kennis te maken? Boek dan nu je afspraak!

Contact

*Anders dan klassieke uitzendkantoren doen we geen werving en selectie, we ondersteunen werkgevers bij een correcte tewerkstelling van hun tijdelijke krachten.

Graag persoonlijk advies?
Kom dan eens praten over flexibele payroll en wat wij voor je kunnen betekenen.